Srpska

÷рквено доброчинство: резултати у 2018. години и планови за 2019. годину

††††

” ћоскви Ље 1. марта под председаваЬем Мегове —ветости ѕатриЉарха московског и целе –усиЉе  ирила одржана седница ¬исоког црквеног савета. £едно од питаЬа коЉе Ље разматрано на седници била Ље тема црквеног доброчинства. ѕредседник —инодалног одеЪеЬа за црквено доброчинство и социЉално служеЬе ≈пископ орехово-зуЉевски ѕантелеЉмон поднео Ље реферат о црквеноЉ социЉалноЉ делатности у 2018. години и говорио Ље о плановима за 2019. годину.

£едно од постигнуЮа десетогодишЬице патриЉараштва Мегове —ветости ѕатриЉарха московског и целе –усиЉе  ирила представЪа активан развоЉ црквене социЉалне службе, што Ље постало могуЮе захваЪуЉуЮи делатноЉ Ъубави и милосрРу поглавара и Ьеговог дубоког увереЬа да црквени социЉални рад чини саставни и органски део исповедаЬа вере. Мегова —ветост патриЉарх лично координира социЉални рад трудеЮи се да ÷ркву учини местом на коЉем би сваки потребити човек могао да добиЉе помоЮ. ѕример поглавара надахЬуЉе на добра дела архиЉереЉе, презвитере и мирЉане.

 вантитативни резултати рада у 2018. години

÷рква Ље 2018. године отворила шест нових уточишта за маме: у ћосковскоЉ обласноЉ, ќрловскоЉ,  алушкоЉ, ЅелгородскоЉ, —арапуЪскоЉ и —алаватскоЉ епархиЉи. ƒакле, до почетка 2019. године у –усиЉи Ље радило 59 уточишта за жене у тешкоЉ животноЉ ситуациЉи коЉа су отворена уз учествоваЬе ÷ркве.

††††

” току 2018. године програму за саветоваЬе пре доношеЬе одлуке о абортусу „—паси живот“ прикЪучило се 11 нових градова у девет епархиЉа: ЅалашовскоЉ (јркадак), ¬ладимирскоЉ ( овров), ¬иксунскоЉ ( улебаки, јрдатов), ЌижЬеновгородскоЉ (ƒаЪЬе  онстантиново,  стово), £ужносахалинскоЉ ( орасков), —анктпетербуршкоЉ (—анкт ѕетербург), —моленскоЉ (—моленск), —амарскоЉ (—амара), –жевскоЉ (–жев). ƒанас у програму „—паси живот“ учествуЉе укупно 86 градова, ради 160 стручЬака у 122 медицинске установе. ќд 2015. године у оквиру овог програма успели смо да спасимо од абортуса преко 10.000 деце.

” току 2018. године отворено Ље 35 нових црквених центара за хуманитарну помоЮ. ” Ьима потребити могу бесплатно да добиЉу одеЮу, колица, кревеце и намирнице. ¬еЮина нових центара се налази у малим градовима и насеЪима у коЉима Ље ситуациЉа посебно тешка.

” –усиЉи има преко 90 уточишта за бескуЮнике, али Љош увек ниЉе било одговараЉуЮег уточишта у ћоскви или у наЉближем ѕодмосковЪу. ѕрошле године Ље овакво уточиште „“ЉоплиЉ приЉом“ за 70 Ъуди отворен у ’имкима. ƒо почетка фебруара уточишту у ’имкима се обратило 183 Ъуди од коЉих Ље 95 успело да се врати нормалном животу.

††††

” току 2018. године у £екатеринбургу Ље отворен црквени центар за ресоциЉализациЉу. ” 11 епархиЉа почели су да раде нови консултациони пунктови за зависнике од дроге (у ЅратскоЉ, ¬ладимирскоЉ, ¬ЉатскоЉ, »жевскоЉ,  линцовскоЉ,  остромскоЉ,  узЬецкоЉ, ћосковскоЉ, —арапуЪскоЉ, —ердопскоЉ и „ереповецкоЉ епархиЉи). “акоРе, нови рехабилитациони центри за зависнике од дроге поЉавили су се у  алиЬинградскоЉ, »жевскоЉ, ¬ороЬешкоЉ и –остовскоЉ епархиЉи.

” септембру 2018. године у ЋеЬинградскоЉ области Ље по благослову Мегове —ветости патриЉарха одржан II —веруски слет православних рехабилитационих центара коЉи Ље био уприличен поводом —веруског дана трезвености. ћанифестациЉу су организовали  оординациони центар за борбу против наркоманиЉе —инодалног одеЪеЬа за доброчинство, добротворни фонд светог праведног £ована  ронштатског и ¬иборшка епархиЉа. ” слету су учествовали представници 34 епархиЉе.

ƒанас ÷рква активно развиЉа палиЉативну помоЮ. ” ћоскви ради палиЉативно одеЪеЬе црквене болнице светитеЪа јлексиЉа ћитрополита московског, при обитеЪи —вете ћарте и ћариЉе раде стационар и дечЉа теренска палиЉативна служба „ћилосрРе“. ѕроЉекти за палиЉативну помоЮ постоЉе и у “веру и ѕетербургу. ¬иборшка епархиЉа Ље 2018. године заЉедно с ¬ладом ЋеЬинградске области отворила дечЉи хоспис у насеЪу “оксово у ЋеЬинградскоЉ области. ’оспис може да прими 30 породица с децом.

” 2018. години поЉавило се пет нових црквених заЉедница у коЉима се пружа помоЮ глувима. ƒанас се у 71. православном храму у 45. митрополиЉе одвиЉа рад са глувим Ъудима и Ъудима оштеЮеног слуха.

ѕосебна пажЬа се посвеЮуЉе ствараЬу приступачне средине у храмовима. ќдеЪеЬе за црквено доброчинство Ље 2018. године издало приручник за ствараЬе приступачне средине. “акоРе су одржана четири семинара на ову тему у ’абаровску, ”фи, Ќовосибирску и ¬олгограду у коЉима Ље учествовало 216 лица.

ѕрошле године су ѕравославни институт друштвених наука „—ветитеЪ “ихон“ (ѕ»ƒЌ—“) и —инодално одеЪеЬе за доброчинство организовали мобилну изложбу о ствараЬу приступачне средине и пружаЬу помоЮи на лицу места Ъудима с ограниченим могуЮностима кретаЬа.

ѕо завршетку нашег онлаЉн курса поЉавило се 268 нових друштвених проЉеката. ќве проЉекте су покренули полазници нашег шестомесечног онлаЉн курса за обуку парохиЉских социЉалних радника. ѕроЉекат се реализуЉе на бази 219 парохиЉа и социЉално усмерених некомерциЉалних организациЉа (Ќ ќ) на териториЉи 99 епархиЉа. «ахваЪуЉуЮи овим проЉектима чланови су за социЉални рад ангажовали преко 1.800 добровоЪаца (од чега више Љедне половине чине млади Ъуди).

ќсим овог основног курса —инодално одеЪеЬе за доброчинство Ље одржало четири специЉализована онлаЉн курса: за руководиоце и сараднике социЉалних служби епархиЉа (учествовало Ље 132 Ъуди из 67 епархиЉа), за организациЉу пружаЬа подршке инвалидима (256 Ъуди из 72 епархиЉе) и два курса за основе у пружаЬу помоЮи деци оболелоЉ од дечЉе церебралне парализе, коЉи су организовани заЉедно с православном службом „ћилосрРе“ и обитеЪи —вете ћарте и ћариЉе (339 Ъуди из 78 епархиЉа).

“акоРе, 2018. године смо одржали низ курсева и конференциЉа уживо. √лавна манифестациЉа био Ље VIII ќпштецрквени конгрес о социЉалном служеЬу на чиЉем челу Ље био Мегова —ветост патриЉарх лично. Ќа конгресу су учествовали министарка здравства –‘ ¬.». —кворцова, начелници и запослени у социЉалним службама у епархиЉама, главне сестре и духовници сестринстава милосрРа студенти ѕ»ƒЌ—“ и –уског државног социЉалног универзитета (–ƒ—”), полазници школе „—вети ƒимитриЉе“ за сестре милосрРа и социЉални радници из ћоскве Ц укупно преко две хиЪаде Ъуди, представници 172 епархиЉе, од тога 23 епархиЉе из иностранства. –ад Ље почео литиЉом за погинуле у колеЯу у  ерчу. ” овоЉ трагедиЉи Ље погинуло 21 лице, а настрадало Ље 61. ќрганизовано Ље даноноЮно дежурство свештеника у мртвачници и у болници. —вештеници су такоРе посетили настрадале коЉи су довезени у друге градове ( раснодар, ћосква). “роЉе деце из  ерча се Љош увек налази у Ќаучно-истраживачком институту за хитну дечЉу хирургиЉу и трауматологиЉу, наши добровоЪци их обилазе.

” ”фи Ље 2018. године одржана наша меРурегионална конференциЉа за епархиЉе ѕриволшког федералног округа (учествовало Ље 204 Ъуди из 41 епархиЉе). ” нашим центрима за обуку у ћоскви и £екатеринбургу организовано Ље неколико смена за стажираЬеа. »змеРу осталог, у ћоскви Ље организовано 15 смена курсева за стручно усавршаваЬе за парохиЉске социЉалне раднике (66 Ъуди из 25 епархиЉа), четири смене курсева за стручно усавршаваЬе руководилаца и кЪучних сарадника социЉалних служби у епархиЉама (53 руководиоца из 44 епархиЉе). ” нашем регионалном центру за обуку у £екатеринбургу организоване су две смене курсева за стручно усавршаваЬе (40 Ъуди из 24 епархиЉе). “акоРе, у £екатеринбургу Ље одржан I  онгрес сестара милосрРа ”ралског региона на коЉи Ље допутовало 190 сестара из 24 сестринства (11 епархиЉа).

«аЉедно са ћинистарством здравЪа организовали смо Љош Љедан —веруски дан трезвености. ѕо благослову Мегове —ветости патриЉарха тог дана су се у храмовима узносиле посебне молитве за Ъуде коЉи пате од болести пиЉанства и наркоманиЉе и служени су специЉални молебани. ”з помоЮ —инодалног одеЪеЬа за односе измеРу ÷ркве и друштва и медиЉа организована Ље информациона подршка ƒана трезвености. ” медиЉима се 2018. године поЉавило 5.825 материЉала о ƒану трезвености.

ѕовеЮава се броЉ проЉеката за помоЮ зависницима од алкохола. ” току последЬих 10 година Ьихов броЉ се повеЮао за више од 20 пута (2009. године било Ље око 20 проЉеката, а 2018. године било их Ље преко 500). “о су братства, друштва, групе, заЉеднице трезвености и саветодавни пунктови.

ѕредставници ÷ркве су 2018. године пружили помоЮ настрадалима у 13 великих ванредних ситуациЉа. «бог поплава у Љулу у «абаЉкалском краЉу —инодално одеЪеЬе за доброчинство Ље уплатило 146 хиЪаде рубаЪа ЌерчинскоЉ епархиЉи ради брзог пружаЬа помоЮи. ќд ових средстава пострадалима су купЪене намирнице, вода и средства за хигиЉену.

ƒве хиЪаде осамнаесте године издали смо четири приручника: две кЬиге су издате први пут (о служеЬу свештеника у болници и о ствараЬу приступачне средине у храму), а два издаЬа су поновЪена (приручник за бескуЮнике и „»нвалид у храму“). ќд 2010. године издали смо 41 методички приручник.

Ќови правци и планови

—ада бих желео да кажем нешто о новим правцима у нашем раду и о плановима за 2019. годину. ѕре свега, отвараЮе се нови проЉекти у вези са превенциЉом абортуса.

” току 2018. године, за ƒан заштите деце, по благослову Мегове —ветости патриЉарха у свим храмовима Ље извршено прикупЪаЬе средстава за спречаваЬе абортуса и помоЮ женама у кризним ситуациЉама на нивоу целе –усиЉе. “о Ље веЮ друго по реду општецрквено прикупЪаЬе средстава. ”спели смо да прикупимо 38 милиона рубаЪа.

ќд ових средстава Юе 2019. године бити отворено 13 нових уточишта за маме. £едно од Ьих Ље веЮ отворено у  ургану. ƒакле, у –усиЉи Юе ускоро бити отворено 72 таква уточишта. ¬идите их на карти.

“акоРе, поЉавиЮе се 32 нова центра за пружаЬе хуманитарне помоЮи и 25 других проЉеката за помоЮ женама у кризним ситуациЉама (саветодавна, правна и психолошка помоЮ, телефони повереЬа итд.). “акоРе, ове године Юе своЉу делатност моЮи да прошире 54 веЮ постоЉеЮа проЉекта за помоЮ женама.

»мамо и нове правце у раду у области пружаЬа помоЮи бескуЮницима. £едан од кЪучних проблема с коЉима се суочаваЉу бескуЮници Љесте да им Ље тешко да добиЉу медицинску помоЮ. «ато сад заЉедно са ћинистарством здравЪа истичемо да бескуЮник треба да добиЉа сву потребну помоЮ, чак и ако нема полису и документа. ќвакве обЉаве планирамо да истакнемо у свим приЉемним одеЪеЬима у руским болницама.

††††

“акоРе, тренутно радимо на систему за рехабилитациЉу бескуЮника. Ќаши стручЬаци су се 2018. године упознавали с меРународним и наЉбоЪим руским искуством, посетили су успешне проЉекте у ≈вропи, путовали су на наЉвеЮу конференциЉу на ову тему у Ѕерлину коЉу Ље организовала ≈вропска федерациЉа националних организациЉа за рад са бескуЮницима (FEANTSA).

—инодално одеЪеЬе и православна служба „ћилосрРе“ не само да шире постоЉеЮе моделе, веЮ раде и на ствараЬу нових и ефикасниЉих. ” виду допуне програма за превенциЉу бескуЮништва коЉи се веЮ примеЬуЉе на бази „’ангара спасеЬа“ службе „ћилосрРе“ покренули смо сопствене експерименталне проЉекте за помоЮ бескуЮницима Ц „‘арма“, „’остел“ и „–адни камп“. “о су облици повратка човека у друштво коЉе уводимо на основу сопственог искуства.

ќве године Юе социолози из ѕ»ƒЌ—“ спровести истраживаЬе меРу бескуЮницима. ЅиЮе анкетирано 700 Ъуди. ѕланирамо да створимо детаЪан социЉално-демографски портрет бескуЮника и да откриЉемо главне канале преко коЉих човек доспева на улицу. Ќа краЉу све то треба да нам помогне да схватимо како да правилно спроведемо радну интеграциЉу и рехабилитациЉу Ъуди без крова над главом. ѕо завршетку рада и анализе руског и страног искуства доставиЮемо документ на ову тему, он Юе бити посвеЮен организациЉи за пружаЬе помоЮи бескуЮницима у ÷ркви.

Ќови правац представЪа развоЉ пастирског служеЬа у болницама. «бог тога што нам недостаЉу помоЮници свештеника ангажуЉемо мирЉане-катихете и мисионаре. ” ћоскви смо одржали прве курсеве за помоЮнике свештеника коЉи служе у болници (завршило их Ље 102 Ъуди од коЉих су многи дипломци угледних руских факултета). »здата Ље кЬига „Ѕолнички свештеник“. Ќа основу успешног искуства ћосковЪани су почели да обучаваЉу представнике епархиЉа: 2018. године обавЪено Ље прво стажираЬе у коЉем Ље учествовало 11 свештеника из 11 епархиЉа. ќве године Ље одржано друго стажираЬе ове врсте у коЉем Ље учествовало 18 Ъуди из 18 епархиЉа. ќчекуЉе нас Љош неколико смена обуке.

††††

–елативно нови правац у раду представЪа ширеЬе праксе пратилаца у животу инвалида. ÷рква у томе активно учествуЉе.  ао што сам веЮ рекао, прошле године смо одржали специЉални курс за обуку на ову тему заЉедно с Љедном од водеЮих организациЉа за помоЮ инвалидима Ц „ѕерспективе“ из —анкт ѕетербурга. » заЉедно са санктпетербуршким „ѕерспективама“ 2018. године Ље започет нови проЉекат за праЮеЬе живота у селу –аздоЪе у ¬иборшкоЉ епархиЉи. ” куЮи пратиоца живота при храму живи седморо Ъуди с инвалидитетом. «аЉедно с Ьима се даноноЮно налази социЉални радник, али се Ъуди коЉи овде живе труде да се максимално сами стараЉу о себи. “у су створени услови попут куЮних услова.

ƒруги проЉекат праЮеног живота треба да се поЉави у ѕензи. ћитрополит пензенски и нижЬеломовски —ерафим Ље 2018. године освештао место за изградЬу будуЮег комплекса куЮа за инвалиде „ЌовиЉе берега“. ќвде Юе бити изграРено 10 куЮа за око 80 Ъуди. ” овим куЮама Юе живети инвалиди коЉима држава ниЉе обезбедила станове после напуштаЬа интерната. ѕомагаЮе им социЉални радници и стручЬаци.

ќво Ље треЮи проЉекат коЉи организуЉе руководилац смера за рад с инвалидима у ѕензенскоЉ епархиЉи, члан ƒруштвене коморе –‘ ћариЉа Квова-Ѕелова. ” ѕензи веЮ успешно раде Ьени проЉекти „ вартал ЋуЉ“ и „ƒом ¬еронике“ Ц сви ови проЉекти представЪаЉу алтернативу психинеуролошким интернатима.

ƒруги перспективан правац у раду представЪа развоЉ смештаЉа сирочади у породице и организоваЬе школа за родитеЪе коЉи су усвоЉили децу. Ќа ове теме организуЉемо онлаЉн и обичне семинаре у епархиЉама. ” току 2018. године реализовано Ље осам оваквих семинара. ƒвонедеЪни интерактивни семинари су одржани у ’абаровску, ”фи, —арапуЪу, £екатеринбургу, —оликамску, –остову на ƒону, у селима √лебово (ћосковска област) и ¬оробЉевцево (»вановска област). “акоРе делимо методички приручник за организациЉу Ўколе за родитеЪе коЉи су усвоЉили децу коЉи Ље издало наше —инодално одеЪеЬе. ѕреко 1.000 примерака Ље предато епархиЉама 2018. године.

” току 2019. године биЮе отворена друга православна школа за родитеЪе коЉи су усвоЉили децу у –усиЉи Ц у —анкт ѕетербургу, у јлександро-невскоЉ лаври. ќна Юе бити усмерена на припрему парохиЉана храмова за примаЬе деце-инвалида у породице, Љер управо сирочад-инвалиде Ъуди наЉреРе узимаЉу у породице. ќкосницу рада школе представЪаЮе искуство православног уточишта породичног типа „”миЪеЬе“. ќно се налази у ¬ирици (√атчинска епархиЉа). “о Ље неколико породица коЉе су усвоЉиле децу-инвалиде. ƒанас под Љедним кровом велике дрвене куЮе живе четири породице коЉе васпитаваЉу укупно 15 деце-инвалида. ƒуховници проЉекта су двоЉица браЮе Ц Љеромонаси  ирил и ћетодиЉе («инковски). ќве године проЉекат треба да се прошири: у близини су саграРене Љош две куЮе за нове породице коЉе Юе преузети бригу о деци с инвалидитетом. ” две нове куЮе живеЮе од седам до девет породица.

ѕланирамо да ове године отворимо друго палиЉативно одеЪеЬе у болници светитеЪа јлексиЉа.  апацитет новог одеЪеЬа Юе бити 35 кревета. “акоРе, ове године протоЉереЉ јлександар “каченко и ¬лада ћосковске области планираЉу да отворе нови дечЉи хоспис у ƒомодЉедову. ћоЮи Юе да прими 10 породица с децом.

ƒо сада Ље у ћоскви било врло мало црквених проЉеката за помоЮ зависницима од дроге Ц на пример, у ћоскви Љош увек не постоЉи ниЉедан црквени рехабилитациони центар. ѕланирамо да ове године отворимо први црквени дневни стационар у граду Ц амбулаторно-рехабилитациони програм при храму ∆ивоначалне “роЉице у  ожевЬикима. ќваЉ центар Юе моЮи да прими 15 Ъуди. “у Юе зависници од наркоманиЉе долазити шест дана недеЪно на часове. „асове Юе држати свештеници, психолози, консултанти и социЉални радници.

“акоРе, планирамо да 2020. године отворимо своЉ рехабилитациони центар ван града са даноноЮним боравком. “ако Юемо у ћоскви створити делотворан систем за пружаЬе црквене помоЮи зависницима од дроге.

ѕланирамо да ове године потпишемо споразум измеРу ÷ркве и ћинистарства рада и социЉалне заштите –усиЉе. Ќа основу овог споразума планирано Ље осниваЬе  омисиЉе коЉа Юе стално радити. —рели смо се с представницима министарства и они су расположени за активну сарадЬу с нама.

” току 2019. године биЮе отворен наш нови регионални центар у –остову на ƒону Ц он Юе бити организован на бази социЉалног одеЪеЬа –остовске епархиЉе. ” Ьему Юе моЮи да се обучаваЉу представници епархиЉа —евернокавкаског и £ужног федералног округа.

ƒве хиЪаде деветнаесте године Юемо завршити и делити у епархиЉи документ о главним принципима организациЉе социЉалне службе на епархиЉском нивоу. ”з документ Юе бити приложени савети и конкретне препоруке председнику епархиЉске социЉалне службе.

 валитативно нови облик рада са епархиЉама представЪаЉу наши теренски семинари за интензивну обуку. ” току 2018. године одржали смо шест таквих интензивних семинара: неколико главних стручЬака —инодалног одеЪеЬа путовало Ље из епархиЉе и интензивно Ље радило заЉедно са запосленима и добровоЪцима коЉи у епархиЉи одговараЉу за социЉалну службу. ќве семинаре смо одржали у ¬еликолучкоЉ, —ерапуЪскоЉ, ’абаровскоЉ, јбаканскоЉ, »ркутскоЉ и ЅиробиЯанскоЉ епархиЉи. ќви семинари су траЉали од Љедног до три дана. ѕо коментарима коЉе добиЉамо из региона то Ље Љедан од наЉефикасниЉих модела обуке: водеЮи стручЬаци из ћоскве се баве проблемима и локалним условима конкретног региона и даЉу практичне савете на основу онога што виде. ќво доноси добре плодове и мотивише Ъуде. ” ентузиЉастима у епархиЉи се раРа елан и поЉавЪуЉу се идеЉе за нове проЉекте.

ѕланирамо да развиЉамо рад у иностранству. “есно сараРуЉемо с руководиоцем ”праве за стране установе јрхиепископом бечким и будимпештанским јнтониЉем. «ахваЪуЉуЮи ЬеговоЉ подршци и учествоваЬу пре неколико дана Ље у ЋитваниЉи одржана прва конференциЉа за социЉалну службу у европским епархиЉама Ц Љош увек ниЉе нарочито репрезентативна Ц на ЬоЉ Ље учествовало 52 Ъуди, али се надамо да Юе се оваЉ рад наставити. Ќа конгресу Ље разматрано осниваЬе  оординационог центра за црквену социЉалну службу у ≈вропи. ќн Юе бити основан при нашем —инодалном одеЪеЬу.

ѕрошле године Ље захваЪуЉуЮи ћитрополиту сингапурском и Љугоисточно-азиЉском —ергиЉу почела активно да се развиЉа социЉална служба на ‘илипинима. ѕатриЉарашки егзархат £угоисточне јзиЉе организовао Ље исхрану сиромашних Ъуди на Љугу ‘илипина. «а 11 парохиЉа обезбеРена Ље сва потребна опрема за исхрану и сад два пута недеЪно око 500 деце, стараца, трудница и доЉиЪа добиЉа храну обогаЮену витаминима и минералима. Ќаше парохиЉе деле медикаменте, одеЮу, обуЮу и школски прибор.

” току 2018. године започели смо наменски програм за помоЮ нашим сународницима у “аЯикистану Ц то Ље наЉсиромашниЉа земЪа на постсовЉетским просторима. «бог краЉЬег сиромаштва и беде у овоЉ земЪи наше —инодално одеЪеЬе специЉално контролише рад у овоЉ епархиЉи. Ќаша сарадница Ље путовала тамо три пута у току године, покренули смо прикупЪаЬе средстава у –усиЉи и послали смо тамо новинаре. ќтворили смо народну кухиЬу у епархиЉи и центар за хуманитарну помоЮ. ƒанас сваке недеЪе у народноЉ кухиЬи добар ручак добиЉа 100 Ъуди. “акоРе, 180 Ъуди редовно добиЉа пакете с намирницама, они се допремаЉу у тешко приступачне реЉоне Ъудима коЉи не могу сами да доРу до храма. ќд прикупЪеног новца епархиЉа наменски помаже породицама. ЌаставиЮемо рад у “аЯикистану ове године.

ƒиакониЉа.ру

10 / 04 / 2019

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0